Graf över bokade hotellnätter 2020 kontra 2019.

Tjänsteresandet ökar igen – upp 94% sedan i mars

Efter den kraftiga nedgången i våras börjar nu affärsresandet att öka igen. Antalet hotellnätter som bokats av storföretag och myndigheter har nästan fördubblats från mars till augusti. Det visar statistik från det svenska betallösningsföretaget Nordic Travel Clearing.

– Vårens bokningspuckel flyttar sig lite beroende på när påsken infaller, säger Andreas Brase som är företagets VD.
– Normala år är bokningarna i månadsskiftet augusti/september lika många eller upp till 20% lägre än under vårens puckel. I år är de istället upp med 94%.

– Volymerna är fortfarande låga, men trenden är klart positiv.

NordicTravel Clearing hanterar resebetalningar för majoriteten av landets myndigheter och en stor del av de stora företagen. Både hotell, taxi och tåg passerar igenom företagets processer där man länkar kund, bank, resebolag och hotell.

De aktuella siffrorna baseras på hotellnätter.
– Vi menar att det är mest rättvisande då vi upplever att många väljer att köra egen bil hellre än att åka kollektivt. Rensar vi bort stora inställda konferenser så är vår bild av en rekyl ännu tydligare.

Globalt resande ökar igen

Även det globala resandet ökar igen bland företagets kunder.
– Sedan början av augusti har vi sett en åttafaldig ökning i hotellvolymen, om än från låga volymer, fortsätter Andreas Brase.

Rulla till toppen